ارتباط با مدیریت

راه های ارتباطی

تلفن: ۰۴۴۳۲۲۳۳۴۴۵
نمابر: ۰۴۴۳۲۲۲۴۸۵۰

آدرس: ایران، آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار شهید دستغیب، خیابان مدیریت
کدپستی: ۵۷۱۴۷۹۴۴۶۷